WODOCIĄGI I KANALIZACJA

wodociągi i kanalizacja

POIDEŁKA - ZDROJE WODNE

poidełka - zdroje wodne

Człowiek od zawsze związany jest z wodą, wokół jej źródeł koncentrowało się życie, powstawały skupiska ludzkie ze wszystkimi aspektami życia. Dzisiaj procesom produkcji i dystrybucji wody towarzyszą skomplikowane urządzenia i procesy technologiczne.

Nasza firma, Water Point zajmuje się sprzedażą, wdrażaniem i serwisem urządzeń niezbędnych do realizacji wspomnianych procesów. Są wśród nich: dystrybutory wody, zawory regulacyjne firmy Singer Valve, takie jak reduktor ciśnienia wody, rejestratory przepływu i ciśnienia firmy Radcom, monitorujące prawidłową pracę sieci, przepływomierze elektromagnetyczne firmy ABB, systemy uszczelnień firmy SSi – Sealing Systems, zabezpieczające przed infiltracją wód opadowych i gruntowych do systemu odbiorczego, studzienek, komór, pompowni. Wyprodukowaną wodę należy jak najskuteczniej dostarczyć odbiorcom. Nasz nowy partner firma Elkay i jej firma córka Halsey Taylor od ponad 100 lat zajmują się produkcją poidełek do szkół, źródełek wody pitnej oraz zdrojów wodnych dla biznesu, a także wszystkich obiektów użyteczności publicznej: szkoły, uczelnie, urzędy, placówki medyczne, place zabaw, parki itp.

Elkay, Singer Valve, Halsey Taylor, S.S.I., Radcom