Регулиращи клапани

КОНТРОЛНИ КЛАПИ - СИНГЕР

КОНТРОЛЕН КЛАП - МОДЕЛ 106/206-PR НАМАЛЯВАЩ ВЛАГА

Клапанът за намаляване на налягането е идеален за поддържане на точното налягане под клапана. Клапанът реагира на системното налягане надолу по веригата с връзка на изхода на клапана и пилотна система, която реагира на малки промени в налягането и коригира положението на клапана чрез модулиране на налягането над диафрагмата.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Поддържа точно налягане под клапана
Той реагира бързо и ефективно

КОНТРОЛЕН КЛАП - МОДЕЛ 106/206-PR-48 НАМАЛЯВАЩ КЛАП С МАЛКИ ПОТОК ОТ ПАРОС

Байпасният редукционен клапан за малки потоци е клапан с директно действие на понижаване на налягането с паралелен байпас, идеален за приложения с ограничения на пространството. При условия на нисък дебит основният клапан се затваря и байпасите остават отворени, контролирайки налягането до нулев поток, без да причиняват вибрации на седалката.

ПРЕДИМСТВА

Поддържа стабилен поток до нула
Прецизна и надеждна настройка на налягането
Идеален за инсталации с висок наклон

Вижте други продукти: