HoReCa

dyfais ar gyfer gassio dŵr

Oes angen peiriant dŵr arnoch chi mewn gwesty, bwyty? Mae'r cwmni Water Point yn cynnig peiriannau dŵr potel, yfwyr, ffynhonnell arweinwyr y byd yn y diwydiant, a ni yw'r dosbarthwr unigryw yng Ngwlad Pwyl.

Ansawdd da dŵr yn hanfodol i fywyd a dylai fod ar gael bob amser, gartref ac yn y gwaith.

Hefyd mewn lleoedd fel bwytai, caffis, bariau i gwestai mae'n bwysig bod gwesteion bob amser yn cael mynediad diderfyn i ddŵr blasus ac iach.

Rhaid i'r dŵr a gyflenwir fodloni disgwyliadau defnyddwyr, felly yn fwy ac yn amlach y diwydiant HoReCa yng Ngwlad Pwyl, mae'n defnyddio datrysiadau byd-eang, gan arfogi ei adeiladau â pheiriannau dŵr glân ac iach modern, ffynhonnau ac yfwyr cyhoeddus.

peiriannau dŵr

Mae defnyddio technolegau cynhyrchu arloesol yn caniatáu ar gyfer creu cynhyrchion dosbarthu dŵr o ansawdd uchel sy'n cwrdd â disgwyliadau hyd yn oed y cwsmeriaid mwyaf heriol.

Mae'r peiriannau arfaethedig yn galluogi defnydd dyddiol o ansawdd dŵr rhagorol mewn gwestai, gwestai bach, bariau a bwytai, h.y. lle bynnag y mae angen gofalu am ddiogelwch ac iechyd gwesteion sy'n ymweld â'r lleoedd hyn.

Dosbarthwyr dŵr

Dylai dosbarthwr dŵr mewn gwesty, bwyty neu gaffi gael ei nodweddu gan ddosbarthiad dŵr effeithlonrwydd uchel iawn a'r dechnoleg oeri a ddefnyddir.

Dosbarthwyr dŵr

Rhaid gwneud dyfeisiau dosbarthu dŵr yfed a fwriadwyd ar gyfer y sector HoReCa mewn modd sy'n sicrhau hylendid defnydd llwyr.

Gall dosbarthwr o'r fath hefyd gael system hidlo dŵr neu silindr CO2.

Mae peiriannau dŵr ar gyfer bwytai neu westai yn sicrhau ansawdd uchel y dŵr yfed a ddefnyddir gan westeion.

Mae ffynhonnau modern a dosbarthwyr dŵr yfed yn rhad i'w gweithredu ac yn hynod effeithlon ac maent yn boblogaidd iawn ar y farchnad, gan sicrhau bri bwyty, caffi neu westy, a'r lefel uchaf o wasanaeth gwesteion. Mantais ychwanegol yw dyluniad modern y ddyfais, sy'n gwneud i'r yfwyr addurno unrhyw le.

Mae dosbarthwr dŵr yfed yn gwarantu mynediad i ddŵr o'r ansawdd uchaf i bawb, bob amser.

Mae safon gwesty, bwyty neu dafarn yn cael ei ddylanwadu, ymhlith eraill, gan ansawdd y dŵr yfed sy'n cael ei weini yno. Os caiff ei baratoi a'i weini'n iawn, er enghraifft mewn caraffi gyda lemwn a mintys, felly mae'n blasu'n wych ac yn edrych yn ddeniadol ar yr un pryd, bydd yn bendant yn gwella delwedd y lle.

Yn flasus ac yn ffres, yn rhydd o waddodion, clorin a microbau, gall y dŵr ddod o ddosbarthwyr dŵr yfed modern. Gellir gweini'r dŵr pur, wedi'i hidlo hwn, mewn poteli neu garafanau, neu gallwch wneud lemonêd adfywiol ohono.

Mae mwy a mwy o bobl yn defnyddio dyfeisiau puro dŵr modern yn eu cartrefi eu hunain a hefyd yn disgwyl, wrth ddefnyddio gwasanaethau gwesty neu fwyty, y byddant hefyd yn defnyddio dŵr iach a glân.

Bydd gweini dŵr o'r dosbarthwr yn cael effaith gadarnhaol ar ddelwedd y lle, sy'n poeni am iechyd ei westeion a'r amgylchedd, oherwydd diolch i'r ddyfais hon mae maint y gwastraff a gynhyrchir yn cael ei leihau'n sylweddol.

Gall dŵr a baratoir fel hyn fod yn wledd wych yn yr haf i bawb sy'n sychedig, a fydd felly'n fwy parod i benderfynu defnyddio gwasanaethau'r bwyty.