Parciau a chyfleusterau chwaraeon

Oes angen dosbarthwr dŵr, yfwr mewn parc neu gyfleuster chwaraeon arnoch chi? Mae'r cwmni Water Point yn cynnig peiriannau dŵr potel, yfwyr, ffynhonnell arweinwyr y byd yn y diwydiant, a ni yw'r dosbarthwr unigryw yng Ngwlad Pwyl.

Mae ansawdd y dŵr yfed a gyflenwir gan waith dŵr yn cael ei fonitro yng Ngwlad Pwyl gan orsafoedd glanweithiol ac epidemiolegol, sy'n gwarantu bod y dŵr sy'n cyrraedd y derbynwyr yn addas i'w yfed.

Mae arbenigwyr yn cytuno y gall llawer o ddinasoedd yng Ngwlad Pwyl ymfalchïo mewn dŵr tap blasus ac iach. dŵr mae'n lân, yn rhydd o halogiad microbiolegol ac wedi'i fwyneiddio ychydig, felly gallwch ei yfed heb ofn.

Dyma'r math o ddŵr sy'n llifo o ffynhonnau a ffynhonnau o ddŵr yfed, sy'n berffaith ar gyfer lleoedd cyhoeddus, fel parciau, sgwariau, gerddi, meysydd chwarae i blant a thraethau.

LK4420BF1UDB

Gan ddarparu mynediad at ddŵr yfed ffres mewn dinasoedd, dylid rhoi sylw arbennig i'r ffaith bod ardaloedd gwyrdd, h.y. parciau dinas, meysydd chwarae a'r holl gyfleusterau chwaraeon, lle mae mwy o weithgaredd corfforol y bobl sy'n eu defnyddio yn achosi galw cynyddol am ddŵr croyw. dwr.

LK4405BF

Mae angen llawer iawn o ddŵr ar blant a phobl ifanc, yn enwedig yn ystod ymarfer corff dwys. Felly, trwy osod ffynhonnau dŵr yfed mewn meysydd chwarae i blant, yn ogystal ag mewn cyfleusterau chwaraeon, gallwch ddarparu dŵr yfed blasus, a fydd yn ddewis arall yn lle diodydd wedi'u melysu afiach.

Mantais ychwanegol yfwyr allanol yw'r posibilrwydd o ddileu poteli plastig a siapio ymwybyddiaeth pro-ecolegol pobl ifanc.

Mae ardaloedd hamdden, sgwariau, parciau a chyfleusterau chwaraeon yn lleoedd lle dylid dod o hyd i ffynhonnau a pheiriannau dŵr yfed, sydd nid yn unig yn diffodd eich syched, ond hefyd yn addurno'r gofod hwn.

yfwyr

Mae ffynhonnau dŵr yfed yn caniatáu ar gyfer quenching sychedig ac ar unwaith, ac mae'r dyluniad modern yn pwysleisio ymddangosiad y gofod.

Mae'n bwysig addysgu plant o oedran ifanc mai dim ond at ddibenion yfed y mae'r dŵr o ffynhonnau a ffynhonnau dŵr yfed ac na ddylid golchi dwylo neu deganau ynddo.

Yn enwedig yn yr haf, bydd yr holl westeion sy'n cerdded yn y parc neu gyfranogwyr gweithgareddau a digwyddiadau chwaraeon a gynhelir mewn cyfleusterau chwaraeon yn gwerthfawrogi'r ffaith eu bod yn gallu diffodd eu syched yn hawdd â dŵr adfywiol ac iach, yn llifo o beiriant dosbarthu neu ffynnon.

Mae gosod dyfeisiau sy'n galluogi defnydd rhad ac am ddim o ddŵr yfed o ansawdd uchel mewn lleoedd trefol yn dod yn fwy a mwy poblogaidd, nid yn unig yng Ngwlad Pwyl, ond hefyd mewn llawer o wledydd Ewropeaidd. Mae peiriannau dŵr yfed yn gyfleus ac yn hawdd eu defnyddio, felly gall plant, pobl ifanc, oedolion a phobl hŷn eu defnyddio'n llwyddiannus pryd bynnag y mae angen. Gallwch chi yfed dŵr yn uniongyrchol, llenwi'ch potel ddŵr neu bowlen gwn eich hun ag ef.

yfwyr

Nid oes angen i chi gario poteli dŵr gyda chi mwyach gan fod dŵr ffres ac adfywiol gerllaw. Mae peiriannau dŵr hefyd yn helpu i ofalu am yr amgylchedd naturiol trwy gael gwared ar ormodedd y gwastraff a gynhyrchir.

Mae ffynhonnau dŵr yfed a roddir mewn parciau ac mewn cyfleusterau chwaraeon yn dod yn fwy a mwy poblogaidd oherwydd eu defnydd hawdd a'u hylendid.