Swyddfeydd

A oes angen dosbarthwr dŵr arnoch ar gyfer eich swyddfa neu gwmni? Mae'r cwmni Water Point yn cynnig peiriannau dŵr potel, yfwyr, ffynhonnell arweinwyr y byd yn y diwydiant, a ni yw'r dosbarthwr unigryw yng Ngwlad Pwyl.

Mynediad i ffres, blasus ac iach dwr yfed ar unrhyw adeg yn y gweithle, lle rydyn ni'n treulio oriau lawer y dydd, yn gwbl angenrheidiol heddiw. Sicrheir cysur o'r fath gan ddosbarthwyr dŵr yfed modern, sy'n cael eu gosod fwyfwy yn swyddfeydd i gweithleoedd.

Yn ychwanegol at y ffaith bod y dyfeisiau hyn bob amser yn darparu dŵr glân, ffres, di-ficrobiolegol a blasus, maent hefyd yn lleihau costau darparu dŵr yfed i weithwyr yn sylweddol.

Mae dosbarthwyr a ddyluniwyd heddiw hefyd yn dod yn elfen bwysig o ddyluniad mewnol gofod y cwmni.

Dosbarthwr dŵr Dosbarth Hi

Gan y dylai pob cyflogwr warantu mynediad parhaol ac anghyfyngedig i weithwyr i ddŵr yfed, mae'n werth cyflwyno datrysiadau modern, cyfleus ac ecolegol, fel peiriannau dŵr yfed, i'r gweithle.

peiriannau dŵr

Mae ffynhonnau, ffynhonnau a pheiriannau dŵr yfed yn caniatáu ichi:

  • gan chwalu syched gweithwyr y Cwmni ar unrhyw adeg
  • gwesteion adfywiol yn ymweld â'r cwmni gyda dŵr ffres a blasus neu lemonêd adfywiol wedi'i baratoi ar ei sail
  • gwella cyflwr seico-gorfforol gweithwyr trwy yfed dŵr iach yn rheolaidd
  • cynnydd mewn creadigrwydd a chyflymiad prosesau meddyliol gweithwyr trwy hydradu'r corff yn iawn

Mae pryder am iechyd a lles gweithwyr yn caniatáu i'r Cwmni sicrhau buddion ariannol diriaethol trwy well effeithlonrwydd gwaith, ac mae hefyd yn tynnu sylw at gyfrifoldeb y cyflogwr tuag at yr amgylchedd naturiol.

Mantais defnyddio dosbarthwr dŵr yfed hefyd yw'r posibilrwydd o ddefnyddio dŵr o ansawdd uchel bob dydd am bris rhesymol.

Dosbarthwr dŵr ardal

Mae'r dŵr a gyflenwir gan ddosbarthwyr, ffynhonnau dŵr yfed neu yfwyr yn lân ac yn ffres ac mae ganddo flas blasus.

Mae peiriannau dŵr yfed esthetig, swyddogaethol a modern hefyd yn addurniad o ofod swyddfa ac yn elfen sy'n cynyddu bri y cwmni.

Efallai y bydd gan y dyfeisiau hyn swyddogaethau ychwanegol, fel gwresogi, oeri neu gassio dŵr yfed, felly byddant yn sicr o ddiwallu anghenion holl weithwyr y cwmni yn ogystal â gwesteion a chwsmeriaid sy'n ymweld â'r lle hwn.

Bydd dosbarthwr dŵr yfed yn arbed:

  • amser a dreuliwyd hyd yma ar brynu a danfon dŵr potel
  • lle a fwriadwyd yn flaenorol ar gyfer storio dŵr
  • gwastraffu ynni wrth waredu poteli gwag a rheoli gwastraff