Регулирачки вентили

КОНТРОЛНИ ВАЛВИ - СЕГАР

Контролен вентил - МОДЕЛ 106/206-PR редукциски вентил

Вентилот за намалување на притисокот е идеален за одржување на точниот притисок под вентилот. Вентилот реагира на системскиот притисок низводно со приклучок на излезот на вентилот и пилот системот што реагира на мали промени во притисокот и ја прилагодува положбата на вентилот со модулирање на притисокот над дијафрагмата.

КАРАКТЕРИСТИКИ

Одржува точен притисок под вентилот
Тој реагира брзо и ефикасно

Контролен вентил - МОДЕЛ 106/206-PR-48 редукционо вентил со мал проток BY-PASS

Вентилот за намалување на притисокот на бајпас за мали текови е вентил за намалување на притисок со директно дејство со паралелен бајпас, идеален за апликации со вселенски ограничувања. Во услови на низок проток, главниот вентил се затвора и заобиколите остануваат отворени, контролирајќи го притисокот до нула проток без да предизвика вибрации на седиштето.

ПРЕДНОСТИ

Одржува стабилен проток до нула
Прецизно и сигурно поставување на притисок
Совршен за инсталации со високи падини

Погледнете други производи: