Зохицуулах хавхлагууд

ХЯНАЛТЫН САЛБАР - ДУУГЧ

ХЯНАЛТЫН ЦОРГОЙ - ЗАГВАР 106/206-PR БУУРУУЛАХ ЦОРГОЙ

Даралт бууруулах хавхлага нь хавхлагын доор яг даралтыг хадгалахад тохиромжтой. Хавхлага нь системийн даралтын доод хэсэгт хавхлагын гаралтын холболт, даралтын жижиг өөрчлөлтөд хариу үйлдэл үзүүлэх ба диафрагмын дээрх даралтыг өөрчлөх замаар хавхлагын байрлалыг тохируулна.

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хавхлагын доорхи даралтыг тогтмол байлгадаг
Тэр хурдан бөгөөд үр дүнтэй хариу үйлдэл үзүүлдэг

ХЯНАЛТЫН ЦОРГОЙ - ЗАГВАР 106/206-PR-48 БУУРУУ ЖИЖИГТЭЙ БУУРУУЛАХ ЦОРГОЙ

Жижиг урсгалын даралтыг бууруулах хавхлага нь зэрэгцээ гүйдэл бүхий шууд гүйдлийн даралтыг бууруулах хавхлага бөгөөд орон зайн хязгаарлалттай хэрэглээнд тохиромжтой. Урсгал багатай нөхцөлд гол хавхлага хааж, гарцууд нь нээлттэй хэвээр байгаа тул суудлын чичиргээ үүсгэхгүйгээр даралтыг тэг урсгалд хүртэл хянадаг.

ДАВУУ

Энэ нь тогтвортой урсгалыг тэг хүртэл бууруулдаг
Нарийвчлалтай, найдвартай даралт
Өндөр налуу суурилуулалтанд төгс тохирно

 

Бусад бүтээгдэхүүнийг харах: