vzdelanie

Potrebujete zásobník vody v škole, materskej škole alebo na univerzite? Spoločnosť Water Point ponúka dávkovače vody bez valcov, napájačky, zdroj svetových lídrov v bankách, ktorých sme výhradným distribútorom v Poľsku.

Nedávno kvalita voda Zásobovanie vodou v Poľsku sa zlepšuje. Dôvodom je skutočnosť, že poľské právne predpisy a nariadenia EÚ vyžadujú zachovanie vysokých štandardov pitnej vody. V prípade akýchkoľvek pochybností je možné objednať kvalitatívnu skúšku vody tečúcej z nášho vodovodu na najbližšej hygienickej a epidemiologickej stanici.

Stále viac ľudí si uvedomuje aj zdravie, čo znamená, že sa viac zaujímame o to, čo pijeme. V mnohých domoch sú inštalované čistiarne odpadových vôd alebo filtre a rozprašovače vody.

Od 1. septembra 2015 majú všetky školy zakázaný predaj nezdravého jedla vrátane sladených nápojov. Školy sú však povinné poskytovať študentom pitnú vodu, ktorá je pre ľudí najzdravší nápoj.

voda

Preto je dôležité zabezpečiť, aby deti a dospievajúci nielen doma, ale aj mimo neho mali ľahký prístup k primeranej kvalite vody: zdravej, čistej a chutnej.

Predpokladá sa, že deti v materských školách, žiaci a študenti vysokých škôl by mali mať stály prístup k pitnej vode v mieste štúdia, kde počas dňa trávia veľa hodín. V ideálnom prípade by táto voda mala byť voľná a ľahko dostupná. Spoločnosti vyrábajúce zásobníky pitnej vody sa stretávajú s týmito túžbami. Takéto zariadenia môžu byť umiestnené na vhodnom mieste v každej škole. Deti a dospievajúci ich môžu používať kedykoľvek je to potrebné, t. J. Počas prestávok v triede alebo po hodinách telesnej výchovy. Nepretržitý a neobmedzený prístup k čistej, čerstvej a chutnej vode uľahčí správnu hydratáciu tela a tiež vám umožní naučiť sa správne stravovacie návyky.

Zásobníky pitnej vody, fontány a všetky druhy nápojov, ktoré sa dajú umiestniť do vzdelávacích inštitúcií na najvhodnejších miestach, uľahčujú poskytovanie dobrých a chutných vôd študentom v školách.

Dávkovač pitnej vody by mal byť umiestnený na ľahko prístupnom mieste: v triede, na chodbe, v školskej jedálni alebo v šatni vedľa telocvične, ktorá zabezpečí ľahký prístup k vode najvyššej kvality. Zariadenia určené pre školy majú špeciálne zabezpečenie, aby sa zabránilo striekaniu vody deťmi.

Vzhľadom na to, že hlavným zdrojom tekutín pre dieťa by mala byť kvalitná voda, zásobníky pitnej vody tento predpoklad spĺňajú.

Moderný výdajný stojan zaisťuje ľahké získanie krištáľovo čistej vody a zároveň znižuje náklady na zabezpečenie prístupu k pitnej vode pre študentov. Ďalšou výhodou je aj starostlivosť o životné prostredie.

Zásobník na vodu

Voda z automatu umiestneného v materskej škole, škole alebo univerzite má jedinečnú chuť a kvalitu a umožňuje vám viesť zdravý životný štýl a formovať zvyk pitnej vody a zdravého stravovania medzi mladými ľuďmi.

Keďže deti by mali piť asi dva litre vody denne, najlepším riešením je inštalácia rozprašovačov pitnej vody v každej vzdelávacej inštitúcii na niekoľkých miestach, aby bola voda ľahko dostupná pre všetkých študentov.