Reglering av ventiler

KONTROLLVENTILER - SINGER

KONTROLLVENTIL - MODELL 106/206-PR REDUCTION VALVE

Den tryckreducerande ventilen är idealisk för att upprätthålla exakt tryck under ventilen. Ventilen svarar på systemtrycket nedströms med en anslutning vid ventilutloppet och ett pilotsystem som svarar på små tryckförändringar och justerar ventilens läge genom att modulera trycket ovanför membranet.

FUNKTIONER

Håller exakt tryck under ventilen
Han reagerar snabbt och effektivt

KONTROLLVENTIL - MODELL 106/206-PR-48 REDUKTIONSVENTIL MED LITT FLÖD BY-PASS

Bypass-tryckreducerande ventil för små flöden är en direktverkande tryckreducerande ventil med parallellomkoppling, idealisk för applikationer med utrymmesbegränsningar. Under låga flödesförhållanden stängs huvudventilen och förbikopplingen förblir öppen, vilket styr trycket ner till nollflöde utan att orsaka sätesvibrationer.

FÖRDELAR

Den upprätthåller ett stabilt flöde ner till noll
Exakt och tillförlitlig tryckinställning
Perfekt för hög sluttningsinstallationer

Se andra produkter: