Abaqulunqi

Ukukhuphela ikhathalogu, kufuneka ubhalise kwindawo yoyilo ngokugcwalisa le fomu ingezantsi.

Indawo yoyilo