tag: reakcja anodowa

8 kwietnia 2020

Elektroliza wody

Elektroliza to reakcja rozkładu cząsteczki chemicznej zachodząca pod wpływem przyłożonego z zewnątrz napięcia elektrycznego. Elektrolizie towarzyszyć może ...