Elektroliza wody

8 kwietnia 2020

Elektroliza

Elektroliza to reakcja rozkładu cząsteczki chemicznej zachodząca pod wpływem przyłożonego z zewnątrz napięcia elektrycznego. Elektrolizie towarzyszyć może dysocjacja elektrolityczna, transport jonów do elektrod lub wtórne przemiany jonów na elektrodach.

Nie filtruj wody. Oczyszczaj ją! Przedstawiamy rewolucyjną technologię lampy UV LED do dezynfekcji wody od Acuva. Jesteśmy pierwszym wyłącznym dystrybutorem w Europie!

Elektroliza wody

Elektroliza wody to proces rozkładu cząsteczki wody pod wpływem prądu elektrycznego na wodór i tlen.

Proces elektrolizy zachodzi w układach zawierających substancje zdolne do jonizacji, czyli rozpadu na jony i zachodzi z wymuszoną wędrówką jonów do elektrod zanurzonych w substancji, po przyłożeniu do nich napięcia elektrycznego.

Elektroda naładowana ujemnie nazywana jest katodą, a elektroda naładowana dodatnio – anodą.

Zobacz również: Odwrócona osmoza

Każda z elektrod przyciąga do siebie jony o ładunku przeciwnym:

-do katody przemieszczają się dodatnio naładowane kationy

-do anody kierują się ujemnie naładowane aniony

Jony przekazują elektrodom swój ładunek i mogą wchodzić z nimi w reakcję chemiczną.

W reakcji tej powstają obojętne elektrycznie związki chemiczne lub pierwiastki.

Wędrujące przez substancję jony mogą ulegać reakcjom chemicznym z innymi jonami. Powstające w ten sposób substancje osadzają się na elektrodach lub wydzielają w postaci gazu.

Zobacz również: Filtr do wody

Elektroliza wody reakcje na katodzie i anodzie

reakcja katodowa (redukcja)

2H2O + 2eˉ → H2 + 2OHˉ

reakcja anodowa (utlenianie)

2H2O → O2 + 4H+ +4eˉ

Równanie elektrolizy wody

Elektroliza wody równanie sumaryczne:

2H2O → 2H2 + O2

Reakcja elektrolizy wody

Elektroliza wody reakcja przebiegająca na elektrodach powoduje powstanie produktów tego procesu w postaci pierwiastków gazowych:

-tlenu – na anodzie

-wodoru – na katodzie

Zobacz również: Dystrybutor wody

Schemat elektrolizy wody

Elektroliza wody schemat reakcji przedstawiamy poniżej:

Elektroliza

Doświadczenie elektrolizy wody

Elektroliza wody doświadczenie można przeprowadzić mając do dyspozycji:

-źródło prądu stałego, czyli akumulator lub prostownik przetwarzający prąd zmienny na stały

-elektrody

-woltomierz

-amperomierz

-opornik do regulowania różnicy potencjałów między elektrodami

Elektrody to przewodniki metaliczne zanurzone w roztworze elektrolitu i doprowadzające lub odprowadzające prąd elektryczny.

Wydajność procesu elektrolizy wody wydajność pozwala w prosty i stosunkowo tani sposób otrzymać czysty wodór i tlen na przemysłową skalę.

Elektroliza jest stosowana:

-przy produkcji niektórych metali: aluminium, litu, sodu, potasu

-przy produkcji substancji prostych i związków chemicznych

-do prowadzenia procesów utleniania i redukcji

-w procesie galwanizacji – do pokrywania metalu cienką warstwą innego metalu

Na skutek elektrolizy w urządzeniach zwanych jonizatorami powstaje zjonizowana woda alkaliczna, mająca właściwości zdrowotne.

Uważa się, że woda alkaliczna pomaga walczyć z cukrzycą, alergią, a nawet nowotworami, wspomagając system immunologiczny. Alkaliczne pH redukuje zakwaszenie organizmu i neutralizuje działanie wolnych rodników.

Podczas elektrolizy wody napięcie prądu powoduje rozpad cząsteczek wody na wodór i tlen.

Elektroliza wody destylowanej nie zachodzi. Proces elektrolizy dotyczy substancji rozpuszczonych w wodzie, więc w jonizatorze zachodzi elektroliza wody z solą rozpuszczoną w niej i cząsteczki rozkładają się dzięki przyłożeniu prądu stałego.

Wzór elektrolizy wody

Elektroliza wody wzór: H2O = H+ + OHˉ.

W jonizatorze katoda przyciąga dodatnie jony wodorowe do naczynia głównego, a anoda gromadzi jony ujemne w naczyniu wyjmowanym.

Jony dodatnie tworzą zjonizowaną wodę alkaliczną, w której znajdują się takie pierwiastki jak wapń, magnez czy potas.

Ujemne jony tworzą natomiast wodę kwaśną.

Zobacz również: Poidełko


Zobacz inne newsy:

28 kwietnia 2020

Reduktor ciśnienia wody

17 kwietnia 2020

Zmiękczacz wody

7 kwietnia 2020

Odwrócona osmoza

6 kwietnia 2020

Filtr do wody