Woda to życie

6 kwietnia 2020

woda

Woda – prosta substancja składająca się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. To właśnie jej Ziemia zawdzięcza swój przydomek „błękitna planeta”. Woda pokrywa bowiem około 70% powierzchni globu. Co ciekawe, również człowiek składa się w około 70% z wody. Jest ona częścią niemal każdego żywego organizm. Woda to życie.

Nie filtruj wody. Oczyszczaj ją! Przedstawiamy rewolucyjną technologię lampy UV LED do dezynfekcji wody od Acuva. Jesteśmy pierwszym wyłącznym dystrybutorem w Europie!

Hydrologia

Nauką o wodzie jest hydrologia.

Bada ona obieg wody oraz cechy wody występującej w środowisku przyrodniczym. Zwraca uwagę na rolę wody w procesach chemicznych i fizycznych, transportowaniu materii i energii pomiędzy atmosferą, powierzchnią oraz wnętrzem Ziemi, a także oceanem. Ponadto bada cechy samej wody, jej skład i właściwości.

Woda otacza nas zewsząd.

Jest w powietrzu, którym oddychamy.

Tworzy chmury na niebie.

Buduje tkanki roślin oraz zwierząt.

Obecna jest w glebie oraz w głębszych warstwach skalnych, tworząc wody podziemne.

Najbardziej oczywista jest woda w formie, w której tworzy tak zwaną hydrosferę, czyli wodną powłokę Ziemi. Woda ta wypełnia morza, rzeki, jeziora, bagna, ale także lodowce.

Niezwykła woda

Woda po wieloma względami jest substancją niezwykłą.

W zależności od temperatury, przybiera inny stan skupienia: formę lodu, cieczy lub pary.

Największą objętość na Ziemi ma woda w formie ciekłej, w morzach i oceanach.

Para wodna powszechnie obecna jest w atmosferze, w formie mgieł i chmur. Woda jest także w powietrzu, jako jego składnik sprawiający, że posiada ono określoną wilgotność.

Woda to także opad stały – śnieg, grad lub krupa śnieżna.

Zamarzająca woda tworzy lód.

Jednak ten najbardziej wyjątkowy – niebieski lód lodowcowy – powstaje zupełnie inaczej.

Gromadzący się przez wiele lat śnieg posiada duży ciężar. Obciążanie starego śniegu kolejnymi warstwami opadu ubija go. W efekcie, lekkie i puszyste płatki śniegu zamieniają się w firn, czyli bardziej zbitą masę. Kolejne warstwy śniegu i firnu obciążają go i ubijają jeszcze bardziej. W efekcie, tworzy się lód o niskiej zawartości powietrza i dużej przeźroczystości. Piękny lód lodowcowy.

lód lodowcowy

Woda jako ciecz jest dobrym rozpuszczalnikiem substancji polarnych.

Dzięki temu, woda może być słona lub słodka.

Gazowana lub niegazowana.

Ta własność sprawia, że wodę warto przed spożyciem uzdatnić, pozbywając się z jej składu substancji, które mogą być szkodliwe dla człowieka lub zwyczajnie psuć smak.

Dlaczego woda w morzu jest słona?

woda

Jak powstaje słona woda?

Słony smak woda morska zawdzięcza substancjom w niej rozpuszczonym.

Woda krążąca w przyrodzie spada na ziemię w postaci deszczu. Deszcz jest ubogi w substancje mineralne, gdyż paruje głównie czyste H2O. Jednak woda spływa po stokach, wsiąka w glebę, krąży w skałach, zanim odpłynie strumieniami i rzekami do morza.

Po drodze rozpuszcza skały i minerały, wychwytując z nich substancje. Wskutek różnych procesów chemicznych, niemal destylowana woda deszczowa staje się wodą mineralną.

Opisany wyżej cykl nazywamy obiegiem hydrologicznym.

Woda nieustannie krąży w przyrodzie. Paruje z powierzchni morza, wędruje w postaci chmur nad lądy, następnie daje opad deszczu lub śniegu i ponownie trafia do oceanu, spływając rzekami cykl zatacza koło.

Co to jest retencja?

Jednak woda może zostać uwięziona na dłużej w jednym miejscu. Może utworzyć lód lodowcowy. Ten stopnieje dopiero wskutek zmiany klimatu i zaniku lodowca lub lądolodu. Dopiero wtedy woda ponownie trafi do obiegu.

Mamy także głębokie wody podziemne, które nie mieszają się z pozostałą wodą w hydrosferze.

Są to cenione wody mineralne sprzed wielu milionów lat (np. woda jurajska). Woda ta została uwięziona w utworach skalnych wskutek procesów geologicznych i pozostała w nich do dziś.

Zatrzymanie wody, czyli retencja, to także celowe działanie człowieka, np. przeciwpowodziowe.

Szybki spływ wody deszczowej po dużej fali opadowej może skutkować powstaniem fali powodziowej. Retencja natomiast może sprawić, że odpływ opadów zostanie rozłożony w dłuższym czasie. Zatrzymywanie wody ma również na celu przeciwdziałanie skutkom susz. Zgromadzona woda może posłużyć do podlewania pól uprawnych latem.

Woda w domu

woda

Człowiek wykorzystuje wodę bardzo często w codziennym życiu.

Oprócz bezpośredniego picia wody oraz używania jej w procesie przygotowywania różnych potraw oraz napojów, ludzie używają wody do gotowania, zmywania, mycia.

Woda utleniona pełni rolę środka dezynfekującego, skutecznie odkażając skaleczenia.

Woda demineralizowana stosowana jest na przykład w żelazkach. Woda o niskiej zawartości minerałów miło widziana jest właśnie w tego typu zastosowaniach, gdyż zapobiega gromadzeniu się kamienia. Z drugiej strony, woda mineralna dostarcza organizmowi niezbędnych substancji do zdrowego rozwoju.

Zobacz również naszą ofertę na pidełka >>

woda

W domowych kuchniach co raz częściej stosowane są filtry do wody.

Filtr do wody oczyszcza ją, czasem także zmiękcza.

Oprócz tego, do przygotowywania wody w domu dla celów spożywczych oraz użytkowych stosuje się cały szereg rozmaitej aparatury wraz z orurowaniem i oprzyrządowaniem.

Przykłady określeń związanych z tematem: dystrybutor wody, odwrócona osmoza, zmiękczacz wody, elektroliza, reduktor ciśnienia wody, zawór czterodrogowy, filtr do wody na kran, filtr do wody pitnej, filtr do wody przepływowy, konduktometr,  miernik azotanów, filtr węglowy do wody, jonizator wody, tester twardości wody, bateria kuchenna, nadmanganian potasu, manometr, szybkozłączka, uzdatniacz wody, dystrybutor wody, lampa UV, węgiel aktywny, elektrozawód do wody czy zawory regulacyjne.


Zobacz inne newsy:

28 kwietnia 2020

Reduktor ciśnienia wody

17 kwietnia 2020

Zmiękczacz wody

8 kwietnia 2020

Elektroliza wody

7 kwietnia 2020

Odwrócona osmoza