Reduktor ciśnienia wody

28 kwietnia 2020

Reduktor ciśnienia wody

Reduktor ciśnienia wody, regulacja z filtrem i manometrem. Zmiany ciśnienia wody występujące w instalacji wodnej często wynikają między innymi z nieprawidłowo zaprojektowanej instalacji wodnej lub występują w nocy, gdy mniejszy pobór wody powoduje wzrost jej ciśnienia w rurach, co może doprowadzić do uszkodzenia instalacji i podłączonych do niej urządzeń oraz narazić użytkownika na niepotrzebne koszty.

Nie filtruj wody. Oczyszczaj ją! Przedstawiamy rewolucyjną technologię lampy UV LED do dezynfekcji wody od Acuva. Jesteśmy pierwszym wyłącznym dystrybutorem w Europie!

Zamontowanie reduktora ciśnienia wody zmniejszy zbyt wysokie ciśnienie zasilające, pozwoli na utrzymanie na stałym poziomie ciśnienia w instalacji, również w przypadku wahań ciśnienia wejściowego, pomoże zaoszczędzić wodę poprzez zapobieganie nadmiernym jej przepływom, wyeliminuje ryzyko uderzeń hydraulicznych oraz zredukuje szumy i hałasy powstające podczas pracy instalacji wodnej.

Reduktory ciśnienia wody montowane są za wodomierzem i filtrem wody na głównym przewodzie zasilającym. Można je instalować również strefowo na przewodach podgrzewaczy i zasobników, jednak jest to rozwiązanie stosowane tylko wtedy, gdy dojście do głównego przyłącza nie jest możliwe.

Przed i za regulatorem montuje się zawory odcinające, umożliwiające jego ustawienie i późniejszą konserwację. Urządzenie instaluje się w pozycji pionowej.

Zobacz również: Elektroliza wody

Reduktor ciśnienia wody może być zamocowany w różnych miejscach instalacji wodnej:

 • montaż centralny – za wodomierzem, zaworem głównym i filtrem na głównym przewodzie zasilającym. Przy montażu należy pamiętać o odcinku uspokojenia przepływu za reduktorem oraz o tym, aby zamontować reduktor po przepłukaniu instalacji. Ustalenie podstawowego ciśnienia dla całej instalacji wpływa na oszczędność wody.
 • montaż strefowy – na przewodach zasilających zamkniętych podgrzewaczy wody i zasobników, gdy celem montażu reduktora ciśnienia wody jest uniknięcie otwarcia zaworu bezpieczeństwa w przypadku wahań ciśnienia roboczego. Pozwala to na zmniejszenie częstotliwości uruchamiania podgrzewacza.
 • rozproszony – jedynie w strefie instalacji bojlera i przy jednoczesnym zastosowaniu głowic z termostatami. Może się tu pojawić zjawisko mostka ciśnieniowego, co spowoduje rozszczelnienie zaworu bezpieczeństwa. W takiej sytuacji reduktory ciśnienia muszą regulować przepływ wody ciepłej i zimnej.
 • -w układach zaopatrywania, np. wieżowców, przez instalacje podnoszenia ciśnienia, gdy potrzebna jest większa liczba stref ciśnienia. Reduktory ciśnienia wody stosujemy, gdy ciśnienie spoczynkowe w instalacji przekracza wartość 5 barów lub gdy dochodzi do przekroczenia przez ciśnienie spoczynkowe przed zaworem bezpieczeństwa (np. podgrzewacza wody) 80% jego ciśnienia otwarcia.

Ciśnienie wody w rurach powinno być dostosowane do możliwości urządzeń i systemów wchodzących w skład instalacji wodnej. Zbyt wysokie ciśnienie wody może spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie systemu, dlatego w instalacji wodnej montuje się reduktor ciśnienia wody.

Elementem roboczym każdego reduktora jest specjalna membrana odpowiadająca za to, jak reduktor ciśnienia wody działa w instalacji wodnej.

Gdy zbyt silny strumień wody działa na membranę w redutorze, unoszona jest sprężyna, co zwiększa uszczelnienie i pozwala na osiągnięcie wymaganego ciśnienia wody. W przypadku spadku ciśnienia poniżej ustawionego poziomu sprężyna opada, umożliwiając przepływ wody.

Istnieją różne, często złożone, rozwiązania stosowane na rynku, ale analizując reduktor ciśnienia wody zasada działania w każdym z nich jest niezmienna: membrana, uszczelnienie i zawór współpracują ze sobą w celu utrzymania ciśnienia wyjściowego na bezpiecznym poziomie.

Często zakup reduktora ciśnienia wody staje się koniecznością, gdyż jego zastosowanie zabezpiecza instalację wodną przed awariami spowodowanymi zbyt wysokim ciśnieniem i jest sposobem na ograniczenie strat wody w instalacji.

Zobacz również: Zmiękczacz wody

Reduktor ciśnienia wody stosuje się gdy:

 • ciśnienie robocze w instalacji przekracza dopuszczalną wartość
 • ciśnienie przed zaworem bezpieczeństwa przekracza 80% ciśnienia otwarcia zaworu
 • okresowe użytkowanie instalacji może spowodować ryzyko czasowego nadciśnienia roboczego
 • ciśnienie spoczynkowe w instalacji przekracza 5 bar

Reduktory ciśnienia wody są pożądane tam, gdzie istniejące ciśnienie sieciowe (wodociągowe) jest zbyt wysokie dla instalacji lub urządzeń lub podlega okresowym wahaniom.

Zobacz również: Odwrócona osmoza

W sprzedaży spotkać można urządzenia o różnych konstrukcjach i wykonane z różnych materiałów:

 • reduktor o budowie kartuszowej (kartridżowej) ma mosiężny korpus z przyłączami oraz jednoczęściowy wkład (kartridż) z filtrem siatkowym i uszczelnieniem. Konstrukcja taka umożliwia wyjęcie wkładu wraz z siatką ochronną do czyszczenia. Cały mechanizm redukujący ciśnienie wody znajduje się wewnątrz wkładu, więc konserwacja nie powoduje zmiany nastawy ciśnienia.
 • reduktory ze stali nierdzewnej są mniej odporne na procesy korozyjne niż reduktory mosiężne. Te drugie są droższe, lecz lepiej się sprawdzą przy większym poborze wody.
 • reduktor ciśnienia wody 1 cal, reduktor  ¾ lub reduktor ciśnienia wody 1/2 dobiera się w zależności od średnicy rury doprowadzającej. Trwałość mniejszych reduktorów jest taka sama, jak w przypadku tych większych, a poprawnie dobrane wytrzymają nawet kilkanaście lat.
 • reduktor ciśnienia wody z filtrem jest bardzo dobrym rozwiązaniem w instalacjach nie posiadających innych filtrów. Każdy zastosowany filtr chroni instalację przed uszkodzeniami mechanicznymi i nawet jeśli zostanie uszkodzony, to wymiana reduktora jest dużo prostsza i tańsza, niż usunięcie awarii w całej instalacji wodnej lub wymiana pracujących w niej urządzeń. Ważne jest, aby mając zamontowaną siatkę filtrującą poprzedzającą reduktor ciśnienia wody czyszczenie wykonywać regularnie.
 • reduktor ciśnienia wody z manometrem wbudowanym lub zewnętrznym ułatwia eksploatację i zwiększa wygodę korzystania z instalacji wodnej, dając szybki odczyt rzeczywistego ciśnienia w instalacji wodnej.
 • reduktor ciśnienia wody z filtrem i manometrem jest rozwiązaniem kompleksowym i bardzo wygodnym w użytkowaniu.

Tańsze modele reduktorów mają fabryczną nastawę ciśnienia. Decydując się na droższy reduktor ciśnienia wody regulacja i zmiana parametrów urządzenia jest możliwa w sposób ręczny.

Zobacz również: Poidełko

Zobacz inne newsy:

17 kwietnia 2020

Zmiękczacz wody

8 kwietnia 2020

Elektroliza wody

7 kwietnia 2020

Odwrócona osmoza

6 kwietnia 2020

Filtr do wody